economist

حاضرین درسایت

ما 135 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

یادداشت مخاطبین و کارشناسان سایت

فرمانداری ویژه؛ بودن یا نبودن، مسئله این است...؟ یادداشت محمد مسعود امانی ؛ مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه ارتباطات مرکزی :

مروری برزندگی حافظ شیرازی

چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷
مروری برزندگی حافظ شیرازی خواجه شمس الدین محمد شیرازی شاعر و حافظ قرآن، متخلص به حافظ و معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران غزل سرای ایران و جهان به شمار می رود. حافظ را نمی توان از سنخ شاعران تک بعدی و تک ساحتی محسوب و تفکر شاعرانه اش را تنها به یک وجه خالص تفسیر و تاویل کرد.
نگاهی به سنت های عاشورا دربرخي شهرهاي کشور با ورود به ماه محرم و فرا رسیدن عزاداری سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع)، شاهد سنت ها و باور های خاص مردم کشورمان در ایام عزاداری و به طور خاص در روز عاشورا هستیم هستیم.

دانستنيهاي واقعه غدیر خم

چهارشنبه, ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
دانستنيهاي واقعه غدیر خم محمدحسين واثقي؛اهمیت حجه الوداع هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و خروج آن حضرت از مکه معظمه نقطه عطفی در تاریخ اسلام به شمار می آید و بعد از این هجرت، حضرت سه بار به مکه سفر کرده اند.

اخبارنماینده ساوه وزرندیه (مهندس منصوري)

طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده قابلیت اجرایی ندارد محمد‌رضا منصوری  با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی در حال حاضر در تامین منابع مالی با مشکل مواجه هستند، خاطرنشان کرد:
ظرفیت‌های بخش روستایی شناسایی و تقویت شود نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه ظرفیت‌های بخش روستایی شناسایی و تقویت شود گفت: دهیاران باید با شناسایی ظرفیت‌های روستاها در راه توسعه بخش روستایی تلاش کنند.
ساوه وزرنديه پايلوت حل اختلاف مردم ودستگاههاي اجرايي بدون دادگاه نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس از اجرای طرح حل اختلاف مردم و دستگا‌های اجرایی بدون دادگاه در این ۲ شهرستان خبرداد.
دست امداد هوایی زرندیه بالاخره به با پیگیری نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و با واگذاری زمین مورد نیاز، سایت مرکز امداد و نجات هوایی کشور درزرندیه مستقر می‌شود. این پروژه با مشکل تخصیص زمین روبرو بود و مسئولان در گزارشی که ایسنا با عنوان "امداد هوایی زرندیه،
مشکل برق واحدهای صنعتی ساوه و زرندیه برطرف می‌شود نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در ساوه فراهم است و تنها مشکل ما در زمینه تامین برق است که با تقویت پست ۶۳ کیلووات این مشکل هم برطرف می‌شود.
شهرستان ساوه پایلوت طرح نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌دنبال نشستی که با وزیر مسکن داشتیم مقرر شد تا همه خانه‌های ملی سنددار شوند و ساوه به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شد که با اجرای این طرح حدود ۶ هزار خانوار از این نعمت برخوردار می‌شوند.

مهندس محمد احسان کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری؛ شهر داري می تواند از عملیات  ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیري نماید

در خشت اول جلوي ساخت و ساز غیر مجاز را نگیرند به طبع در مناطقی که مستعدبراي شکل گیري حاشیه نشینی است هر صبح شاهد روییدن ساختمانهاي غیر رسمی در آن مناطق خواهیم بود که به مرور زمان تبدیل به یک منطقه حاشیه نشینی می شوند. لیکن حقوق موضوعه ، که از آن جمله قانون شهرداري می باشد حقوق و تکالیفی را براي شهروندان و شهرداري پیش بینی نموده است که به دلیل آمرانه بودن مقررات حقوق عمومی و از جمله مقررات شهري ، کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مکلف به رعایت آن می باشند. از جمله وظایف شهرداري ها صدور پروانه ساختمانی براي کلیه ساختمانهائی احداثی شهرها میباشد لیکن باتوجه به موارد مذکور از اشکالات وابهامات قانونی وارده به کمیسیون ماده 100 حدود اختیارات این کمیسیون در عدم

توانائی به رسیدگی تخلفات خارج از محدوده شهري و حریم آن می باشد و اگر مقررات دیگري در این زمینه موجود نباشد می توان بیان کرد که خارج از محدوده شهري و حریم آن عملیات ساختمانی تخلف محسوب نمی شود . ثانیا عملیات ساختمانی بدون مجوز که قبلاخارج از محدوده شهر و حریم آن صورت پذیرفته و به دلیل توسعه شهر در محدوده شهري قرار گرفته قابل رسیدگی در کمیسیون مربوطه نبوده و نمی توان به استناد آن مجازاتهاي تخریب و جریمه را براي مالکان آن در نظر گرفت مگر آنکه مالکان آن پس از قرارگرفتن ملک در محدوده شهر بدون مجوز اقدام به تجدید بنا نمایند که در همین حدود قابل رسیدگی می باشد. لذا در صورت افزایش حریم شهري ، حاشیه نشینی یکی از معضلات اساسی مدیریت شهري است نقش هیاتهاي حل اختلاف ثبتی نیز در این امر حائزاهمیت است . علیرغم آنکه قانونگذار تحت شرایطی خاص مطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت امکان ارائه سند رسمی مالکیت پیش بینی کرده است لیکن در عمل بسیاري از موارد این مقررات رعایت نشده و به صرف گزارش هاي کارشناسان مربوطه مبنی بر اینکه در محل ملک قبلا اعیانی احداثی موجود بوده وبا توجه به ارائه سندهاي عادي  قولنامه و غیر رسمی اقدام به صدور سند رسمی مالکیت می نمایند و توجهی به منشا مالکیت فرد و نحوه انتقال آن و یا رعایت اصول شهر سازي در ساخت و ساز محل ندارند . از این روست که وجود سند رسمی در دست ساکنین محلهاي غیر رسمی حقی براي آنها ایجاد می نماید طبق ماده 8 قانون منع واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن ... مصوب 1381 کلیه سازمانها ،

موسسات و شرکتهاي تامین کننده خدمات آب و برق و گاز و تلفن و نظایر آنها خطوط و انشعاب ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه ساختمانی ، گواهی عدم خلاف یا گواهی پاپان کار معتبر واگذار می نمایند و واگذاري امتیاز یاد شده به واحدهاي مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که غیر مجاز بعد از این احداث می شود ممنوع است. موارد مذکور پاره اي از قوانین ومقرراتی هستند که در حاشیه شهر ها و حاشیه نشینی می توان اعمال کردومشکلات حاشیه نشینی وشهرداری وشهرسازی را حل کرد.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip