economist

نقش ارزشمند و تاثیرگذار رسانه در جهان غیرقابل انکار است و آنها باید دقت داشته باشند

که مطالب و مشکلات را از سر دلسوزی بیان کنند تا جامعه ای عاری از عیب و نقصی داشته باشیم تعریف و تمجید از یک مسئول باعث پیشرفت کاری او نمی شود، بلکه در کنار انتقاد دلسوزانه باید مشکلات و نواقص را نیز مطرح کرد

نظام جمهوری اسلامی مسئولینی را می خواهد که در راستای رفع مشکلات مردم گام بردارند، پشت میز نشینی و از دور به زندگی مردم و جامعه نگاه کردن درست نیست و این یکی از عیب های بزرگ برخی از مسئولین ما است که از مشکلات و دغدغه های مردم غافل هستند،متاسفانه برخی فقط برای خودجلوه دادن پیش مسئولین،عملکرد مسئولین که درست اجرا کردن آن وظیفه ذاتی آن مسئول است،خبرهای خوشی مبنی بر خوب جلوه دادن عملکرد آن مسئول است را میدهند که این امرباعث غفلت مسئولان میشود ودر حق مردمی که جوانان خود را برای حفظ اسلام وانقلاب با جان ودل تقدیم کردند جفا می شود  

محیط و شرایط حاکم بر جامعه نیز در پرورش مسئولینی انتقاد ناپذیر سهم بسزایی دارد و اگر این محیط نامناسب باشد و خود در مسیر عدم انتقاد حرکت کند ، حتی اگر انتقادپذیرترین افراد را در جایگاه های مختلف این سیستم انتقاد ناپذیر قرار دهیم می‌بینیم که آن فرد نیز بعد از مدتی تبدیل به شخصی انتقاد ناپذیر می‌شود ، برخی صاحبان قدرت فکر می‌کنند برای اینکه مسئولیت و جایگاه قدرت آن‌ها اعتبار داشته باشد باید به عنوان شخصیتی استثنایی و غیر قابل تکرار شناخته شوند ، همین امر آن‌ها را نسبت به انتقاد حساس می‌کند .فقدان اعتماد به نفس و این واقعیت که اغلب مسئولین و سیاستمداران می‌دانند که شایستگی جایگاهی که در آن قرار دارند ، را ندارند باعث می‌شود هر حرکتی را نوعی تلاش برای ساقط کردن خویش تلقی کنند  

 اما به راستی ، چه ملاکی برای تشخیص انتقاد های سازنده و منصفانه از غیر منصفانه است  و اینکه در مورد یک موضوع مورد مناقشه حق با کدام طرف است . بهترین مرجع حل اختلاف و تشخیص دهنده انتقاد های منصفانه از غیر منصفانه و غلط ، افکار عمومی و مردم هستند . البته باید شرایط طوری فراهم باشد که در مورد موضوع مورد انتقاد ، طرفین بتوانند آزادانه موارد خود را مطرح کنند . همواره در نگاه به موضوعات ، چه انتقادی و چه غیر انتقادی، افکار عمومی ارجح‌ است.

لیلا گراوند مدیراجرایی روزنامه جام جم در استان مرکزی

Template Design:Dima Group
Tool tip