economist

ضرورت یادگیری سواد رسانه ای در فضای مجازی، از عنوان های خبری شماره 195 هفته نامه آینه اشتغال استان مرکزی است که به قلم « مونا اسدیان» به رشته تحریر درآمده است.

سواد رسانه ای، مهارتی است که لازم است در کنار استفاده از رسانه های نوین به آن مجهزشد و بدون سواد رسانه ای نمی توان اثربخشی مطلوبی در دنیای اطلاع رسانی پیشرفته داشت.
فاصله اطلاعاتی و مهارتی جوانان با والدین با تنوع ابزار رسانه ای نوین و سرعت نوشدن آن ها رو به افزایش است و این مهم لزوم سوادرسانه ای را دو چندان کرده است.
سواد رسانه ای می تواند به عنوان ناظر هوشمند و درونی شده عمل کندو از مخاطرات آن پیشگیری کند.
لزوم تسریع در عملیات جاده ساوه - غرق آباد، پرداخت تسهیلات ضروری بازنشستگان از مهرماه و کشف یک میلیارد و 850 میلیون ریال لوازم خانگی احتکار شده در ساوه از دیگر عنوان های خبری هفته نامه آینه اشتغال است.
هفته نامه آینه اشتغال استان مرکزی با مشی اقتصادی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی علی یوسفی منتشر می شود.
استان مرکزی دارای سه روزنامه، 32 هفته نامه، 13 دو هفته نامه، 16 ماهنامه، سه 2 ماهنامه، 18 فصل نامه و 2 فصلنامه است.

Template Design:Dima Group
Tool tip