economist

اساتید عرصه خبر و رسانه ، مولفه های مختلفی را برای « سنجه و احراز ارزش خبر » در مبحث ارزش های خبری در نظر می گیرند که معمولا این ارزش ها در اصول خبر نویسی به خصوص در رسانه های محلی کمتر مود توجه قرار می گیرد .

در میان مولفه های تعریف شده برای سنجش ارزش خبر ، دو مولفه کشمش ، درگیری و یا تزاحم خبری و همچنین عنصر شهرت بصورت پر رنگ در رسانه های محلی خصوصا رسانه های شهرستان ساوه (عمدا یا سهوا ) به آن پرداخته می شود .

در اغلب رسانه های شهرستان ساوه به ویژه در محیط مجازی شاهد انتشار اخباری هستیم که در آن کمشکش یا درگیری خبری در حد افراط مورد توجه قرار می گیرد ، در حالی که اگر یک سیاستگذاری رسانه ای مورد توافق همه موثرین عرصه خبر شهرستان شکل بگیرد می توان این عنصر مهم در مبحث ارزش خبر را در تولیدات رسانه ای تعدیل کرد و رویکرد تازه ای در انتشار اخبار امید بخش را در پیش گرفت .

از ایرادات جدی دیگری که می توان به فضای رسانه ای ساوه ، خصوصا به فضای مجازی و کانال های خبری ( شبه رسانه ) وارد آورد ، نگاه افراطی به مولفه شهرت در مبحث ارزش خبر است ، به طوری که فعالان رسانه ای شهرستان دائما به اخبار افراد مشهور شهرستان می پردازند که این رویکرد شخصیت زدگی در عرصه خبر ، می تواند مهمترین عامل نقض دربرگیرندگی اخبار باشد ، به این معنا که گاهی یک خبر کم ارزش با در برگیرندگی ناچیز بر اخبار مهم با دربرگیرندگی بالا از سوی افرادی که نسبتا مشهور نیستند ، ترجیح داده می شود .

به نظر می رسد نهاد متولی رسانه های شهرستان ( اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه ) باید با پایش جدی فضای رسانه ای در صدد رفع نواقص موجود از طریق آموزش های حرفه ای برآید .

اگر فضای رسانه ای شهرستان ساوه آسیب شناسی نشود ، امکان دارد در مواقع بحران با مشکلات جبران ناپذیری مواجه شویم گذشته از آنکه مجموعه روابط عمومی های ادارات و نهادهای شهرستان نیز بسیار ضعیف و غیرحرفه ای عمل می کنندکه در وقت مقتضی به آن خواهیم پرداخت. .

روح الله عالم زاده
۱۲ دی ماه ۱۳۹۶

Template Design:Dima Group
Tool tip