economist

مهندس احسان كارشناس و پژوهشگر مسائل شهري ؛ یکی از چالش های اساسی شهر متراکمی چون ساوه  در مواقع بحران و بروز زلزله،هجوم لجام گسیخته به مسیر های اصلی شهر است .

این رویداد که نوعاََ نشان از فقدان آموزش مناسب جهت مواجهه با مخاطرات طبیعی دارد،به رغم اختلال فرایند امداد رسانی اسباب نارسائی های روانی و صدمات جانی را در پی دارد .

زلزله از رخدادهای ویرانگر محسوب می شود که  آثار مخرب آن  زیان های مالی ،  اقتصادی و جان انسان ها را تهدید می کند.

افزایش میزان آگاهی افراد درباره راهکارهای رویارویی با زلزله و نظارت بر اجرای قانون های ساخت و ساز  از مهم ترین عوامل کاهش تلفات و خسارت های ناشی از این پدیده طبیعی است.

امروز سازه هایی که ساخته می شود، باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد متاسفانه  ساوه شهری مقاوم در برابر زلزله  نیست،    امروز در ساخت وساز ها باید   مفاد قانونی مربوطه رعایت شود و  خطر زلزله را کاهش داد و امنیت  شهروندان را تامین  کرد.

امروز  باید بصورت ویژه برای ساماندهی مناطق حاشیه نشین ساوه چاره اندیشی شود مناطق حاشیه نشین ساوه حدود نیمی از جمعیت شهر را در بر می گیرد  متاسفانه مناطق حاشیه نشین در شهر ساوه  از بناهای ناایمن و بدون مقاومت در برابر زلزله بشمار می روند  کم توجهی به مناطق حاشیه نشین موجب  آسیب های غیر قابل جبران می شود

احداث ساختمان های بلند مرتبه تهدید جدی برای جان و مال شهروندان در هنگام وقوع زلزله است

در آینده باید  احداث ساختمان های بلند در شهر مورد  نظارت جدی قرار  گیرند و به انبوه سازان و بساز بفروش ها  اجازه ساخت  بناهای غیر اصولی در شهر داده نشود. 

هشتاد  درصد شهر ساوه در ساخت و سازهای غیر اصولی است

 بازگشت پذیری زلزله در کشور 10 تا 12 سال است،  همواره برای رویارویی با این پدیده طبیعی  تکانک باید آمادگی لازم را داشت.

جمعیت ساوه هشتاد  درصد  در ساخت و سازهای غیر اصولی است که در سکونت گاههای غیر رسمی و ناایمن مستقر هستند و در صورت وقوع زلزله با خسارات شدید مواجه خواهد شد.

توسعه فرهنگی، زیربنای تحول شهری است

 توسعه فرهنگی، زیربنای تحول شهری است و نمی توان توقع داشت بدون در نظر گرفتن نیازهای فرهنگی جامعه و تلاش در جهت تامین آن، موفقیتهای چشمگیری در امور شهری بدست آورد.

در شهرساوه نیز اگرچه طی سالهای اخیر، تلاشهای زیادی صورت گرفته تا این شهر از لحاظ توسعه شهری از قافله  شهرهای کشور باز نماند ولی، کم توجهی به بسترهای فرهنگی موجب شده تا بسیاری از تلاشها در این زمینه به اهدافی که پیش بینی می شد دست نیابد.

 بی توجهی به تحقیق و پژوهش در حوزه شهری و اهمال کاری و شناخت  دقیق از بافتهای اجتماعی به ویژه در مناطق حاشیه نشین شهر موجب شده تا نوعی ناهمگونی در ساختار شهری ساوه ایجاد شود

بدون شک توسعه فرهنگی جامعه و هزینه های شهری نسبت عکس با یکدیگر دارندبدیهی است که در واقع ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان، نه تنها هزینه محسوب نمی شود بلکه یک سرمایه گذاری باارزش است که منفعت آن نصیب شهر خواهد شد.

 بسیاری از آسیبهای اجتماعی که طی سالهای گذشته گریبانگیر جامعه و به طور خاص، جوانان ما شده است را می توان با مدیریت صحیح و هدایت سلیقه های متنوع که براستی می توانیم آنها را پتانسیلهای واقعی جوامع محسوب کنیم، در بطن جامعه به حداقل رساند.

Template Design:Dima Group
Tool tip