economist

مهندس محمد احسان ؛ کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری
در سال های اخیر اقدام های عمرانی متعددی در کشور انجام شده که به تبع آن پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی بسیاری را نصیب استانها کرده است اما دیده می شود که اجرای هر طرح عمرانی به نوعی پیامدهای خاصی را با خود به همراه می آورد .

ضرورت توجه به فرهنگ استفاده از هر طرح جدید عمرانی را گوشزد می کند و نشان می دهد پیش از اجرای هر طرح عمرانی باید نحوه استفاده درست و بهینه از آن طرح را به جامعه هدف آن آموزش داد، چرا که هر اقدامی که بدون آگاهی از فرهنگ استفاده درست از آن اجرا شود ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته ای به همراه داشته باشد.

اینجاست که انضمام پیوست فرهنگی به طرح های عمرانی ضرورت می یابد و این همان اصل مهمی است که رهبر معظم انقلاب ‌بر ضرورت تهیه آن برای طرح‌های گوناگون کشور تاکید کردند و فرمودند در طرح‌های گوناگون که در کشور تنظیم می‌شود، طرح‌های پولی و مالی و عمرانی، حتماً یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد.

در توضیح پیوست فرهنگی از نگاه رهبر معظم انقلاب آمده است:  فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ هستند؛ به این باید توجه کرد. نمی توانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگر منفک کنیم؛ ما گفتیم مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم، پیوست فرهنگی داشته باشد، معنای آن این است که یک حرکت اساسی که در زمینه‌ اقتصاد، در زمینه‌ سیاست، در زمینه‌ سازندگی، در زمینه فناوری، تولید و پیشرفت علم می خواهیم انجام بدهیم، ملتفت لوازم فرهنگی آن باشیم
این پیوست فرهنگی مد نظر رهبر معظم انقلاب به نوعی ابزاری برای ایجاد مصونیت و پیشگیری از پیامدهای منفی و ارتقای بهره‌وری هر اقدام جدیدی است که در راستای ایجاد تحول و پیشرفت در کشور ایجاد می شود و به نوعی از ناهنجاری ها و نابسامانی های ناشی از عقب ماندگی فرهنگ عمومی در روند پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی و از چالش هایی که مانع رشد و توسعه متناسب اقتصادی به همراه پیشرفت فرهنگی می شود جلوگیری می کند.
پس لازم است از مسائل پیش روی شهری گرفته تا اقدامات کلان عمرانی این تاکید مهم رهبر معظم انقلاب را سرلوحه قرار داد و کار فرهنگی را مقدم بر عمران دانست و برای تحقق این هدف از ظرفیت های دستگاه های متولی به بهترین نحو ممکن استفاده کرد تا قبل از آنکه اجرای یک طرح اقتصادی کلید بخورد بعد فرهنگی و فرهنگ درست بهره برداری از آن به مردم آموزش داده شود.
همچنین می توان از ظرفیت شوراهای اجتماعی محلات که متشکل از برگزیدگان هر محل است استفاده کرد تا اقدامات عمرانی را که در راستای حل مشکلات محله انجام می شود فرهنگسازی کنند.
همچنین می توان برای نهادینه ساختن فرهنگ از ظرفیت آموزش و پرورش و حتی مهدهای کودک استفاده و پایه های رشد فرهنگی را از سنین کودکی و نوجوانی بنا کرد.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip