economist

بسیاری از ما در شهرها زندگی می کنیم اما اگر که با کمی دقت به اطراف خود نگاه کنیم ، در می یابیم شهرهای امروزی تبدیل به موزه هایی شده اند که نازیبایی ها را به نمایش می گذارند و برای حل این معضل نیازمند کمی خلاقیت هستیم.

به هنگام طلوع آفتاب ، کوچه ها و خیابانها با دستان زحمت کش و پرکار نیروهای خدماتی شهرداری از آلودگی ها پاک می شوند  اما در انتهای روز ، تمامی سطح کوچه و خیابانها پر از زباله می شود . در شهرهای بزرگ کمتر کوچه و خیابانی را می توان یافت که با گل و گیاه و با نظمی در خور تحسین آراسته شده باشد. به گونه ای که با عبور از آن روح انسان تلطیف یابد. در نمای ساختمان ها خبری از بکارگیری فضای سبز نیست و بسیاری از مردم اطلاعاتی در خصوص زیبا سازی و طراحی فضای سبز ندارند و خلاصه کلام آنکه خلاقیت انسان ها برای زیبا سازی شهر دیده نمی شود.

چندین علت از سوی کارشناسان برای نازیبا بودن خیابان های شهر مطرح شده است. از جمله:

1- روشی برای مشارکت دادن مردم در زیباسازی شهری طراحی نشده است .

2- مردم از آموزش های لازم برای یک زندگی شهروندی موفق برخوردار نشده اند.

3- مردم هنوز به نقش زیبا سازی شهرها و تاثیرات روانی آن بر جسم و روان خود اطلاع ندارند.

4- مردم گاهی زیباسازی شهرها را با چراغانی کردن و مصرف بی رویه برق مترادف می دانند.

5- فرصتی برای خلاقیت انسان ها برای زیباسازی شهرها در نظر گرفته نشده است .

پیشنهاد:

یکی از پیشنهاداتی که می توان برای خلاقیت در زیباسازی و طراحی فضای سبز کوچه ها مطرح کرد ، مدیریت کوچه ها و خیابان هاست .

امروزه ضروری است اهالی یک کوچه با انتخاب یک فرد شایسته رقابتی را با دیگر کوچه ها برای پدید آوردن مکانی زیبا آغاز کنند و اگر قوانینی برای شکل گیری مدیریت کوچه ها با مشارکت مردم تدوین شود می تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:

1- ایجاد اوقات فراغتی سالم برای مردم در کوچه ها برای زیبا سازی

2- پدیدار شدن خلاقیت های جمعی برای زیبا سازی

3- شناخت مردم نسبت به یکدیگر و شکل گیری فعالیت های جمعی در سطح یک کوچه

4- شناخته شدن افراد توانمند و متخصص در یک کوچه و بهره گیری از این قابلیت جهت تحول در زیبا سازی

5- رشد همبستگی در میان مردم یک کوچه و گره خوردن سرنوشت افراد به یکدیگر

6- ایجاد روح جمعی در محیط یک کوچه و ارتباط نزدیکتر مردم به یکدیگر و یاری رساندن به یکدیگر در مواقع سخت

7- افزایش امنیت به علت حساس شدن مردم نسبت به سرنوشت یکدیگر

8- افزایش دانش و مهارت مردم یک کوچه در اثر آموختن از یکدیگر و انجام تجربیات جدید در زمینه زیبا سازی

9- تلاش مردم جهت جلوگیری از آلودگیها در شهر و آموزش کودکان در اثر این مشارکت جمعی

10- شناسایی افراد نخبه در عرصه زیباسازی و بکارگیری از وجود آنان در تصمیم گیریهای شهري

11- زیبایی شهر و علاقمندی جهت پیاده روی در کوچه ها ها و لذت بردن از زیباییها و ایجاد مناظر بدیع و نو در شهر به گونه ای که شهر تبدیل به یک موزه می شود.

12- آرامش روانی به علت ایجاد محیط زیبا

13- فعال شدن کلاس های زیبا سازی در شهرها و ارتقاء فرهنگ زیباسازی و طراحی فضای سبز شهری

14- برگزاری مسابقات شهری در خصوص انتخاب زیباترین کوچه های شهر به همراه جوایز ویژه برای ساکنین آنها و حمایت مالی از کوچه ها توسط شهرداری و تبدیل آنها به مکان هایی برای بازدید توریست های خارجی

15- ایجاد تحول در شهرها و همه گیری آن در سطح کشور

16- تبدیل کشور به یک جاذبه توریستی در سطح دنیا و تعامل با دیگر فرهنگ های جهان و تکامل فرهنگی کشور و زمینه سازی برای ایجاد رشد وتوسعه سریع تر

پس بیاییم برای زیبا سازی شهرها ، تفکر کنیم و با خلاقیت شیوه های نو یی را برای رسیدن به این هدف به وجود آوریم.

محمدحسين واثقي -سردبير ساوه پرتال

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip