economist

مهندس رضا میرزایی کارشناس ارشد مدیریت  ؛ آنچه که باعث ایجاد انگیزه زندگی شهرنشینی و حس مسئولیت پذیری در شهروندان هر شهری می شود

داشتن یک شهردار موفق و کارآمد با داشتن معاونین متخصص وتوانا است که با زیبا سازی شهر و ایجاد فضاهای فرهنگی و تفریحی جان تازه ای به شهر بخشد و راه داشتن زندگی سالم را برای شهروندان آن شهر تامین نماید.

شهر همانند جسم مردم است و شهردار نیز به عنوان مغز متفکر این جامعه عمل کرده و می کوشند زندگی بدون استرس و اضطرابی را تجربه کنند.شهرها آینه روح هر ملتی هستند چنان که هرچه شهر پاکیزه تر و سالم تر باشد مردم آن نیز از نظر روحی و روانی سالم تراند و بلعکس هرچه شهری آشفته و ناسالم داشته باشیم مردمان آن به مراتب دچار بیماری های مختلفی همچون افسردگی و دیگر بیماری های روحی و روانی خواهند شد.

هرچه شهردار شهری تواناتر و کارآمدتر باشد می تواند با درنظر گرفتن نقات قوت و ضعف خود و دیگر اعضای این نهاد مردمی در جهت تقویت و جان بخشیدن به شهر کوشا بوده و میزان کاستی ها و ضعف های شهرداریرا شنماسائی کند تا با ایجاد طرح های جدید نقات ضعف را از بین برده و برای تقویت نقات قوت آن کوشا باشد.

ساوه وزرندیه با کمبود فضای فرهنگی و تفریحی رو بروست

از نظر داشتن فضای سبز و فضاهای فرهنگی و تفریحی ساوه وزرندیه با مشکلات زیادی روبرو است و مردم برای سپری کردن اوقات فراغت خود با مشکل زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

یک شهر زیبا یعنی داشتن انسان های سالم و بانشاط و ما برای رسیدن به تحقق این هدف اولویت کارها احداث پارک هایی در سطح شهر و خارج از شهر است تا جائیکه بتوانیم شهر را از نظر معضل نبود فضای سبز بی نیاز کنیم.

الکترونیک کردن شهرداری راهی برای افزایش درآمد شهرداری

برای رسیدن به درآمد هرشهرداری راه کارهای خاص خود را دارد و باید این راهکارها متناسب با فرهنگ آن جامعه نیز باشد

 برای رسیدن به این هدف در مریوان می توان از الکترونیک کردن شهرداری استفاده نموده و با این شیوه از به هدر رفتن وقت و هزینه های گذاف دیگری پرهیز کرد که این کار نه تنها باعث کم شدن هزینه های شهرداری می شود بلکه می تواند راهی برای کسب درآمد نیز به عمل آید.

با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی مریوان و داشتن مرز رسمی باشماق شهرداری می تواند با احداث مجتمع های مجهز تجاری نسبت به کسب درآمد پایدار اقدام نماید و این یک راه دیگری است برای ما که بتوانیم به وسیله آن برای کسب درآمد بکوشیم.

  اصلاح و ترمیم میدان های شهر که شکل نامناسب به شهر بخشیده است و هم گاها با توجه به اشغال حجم وسیعی از جاده ها باعث ایجاد ترافیک های شدید نیز می شوند.

تعمیر و ایجاد پیاده رو  برای زیبا کردن جلوه ورودی شهر و همچنین پیاده رو سازی خیابان ها

ساخت پیاده روهای حومه شهر و آسفالت خیابان های اصلی شهر از دیگر اقدامات می تواند باشد

همانگونه که همه ما برآن آگاهیم روابط عمومی هر ارگان، نهاد و یا شرکتی قلب تپنده آن مرکز است و می تواند با مردم ارتباط گسترده ای برقرار نماید تا به وسیله آن از نقات قوت و ظعف خود آگاهی کافی پیدا کنیم و فعال نمودن روابط عمومی این نهاد نیز از اولویت های کاری برای رسیدن به این هدف باید باشد.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip