economist

ملیکا مبصری پژوهشگر وفعال اجتماعی شهرستان ساوه ؛ ضمن عرض تسلیت وفات بزرگ بانوی جهان اسلام سیده النساءالعالمین حضرت زهرای اطهر(س) و بتناسب مطالب گذشته اینجانبه در خصوص مقام زن از دیدگاه اسلام به طور مختصر به برخی از ویژگیهای بانوی دو عالم بشرح ذیل بپردارم

؛آنچه راکه ازروایات وکلمات معصومین به دست مارسیده است مقام ومنزلت حضرت زهرا(س)شخصیتی ممتازدربین تمام مخلوقات عالم است که حتی ائمه هدی سیره زندگانی اورا به عنوان الگوقرارداده اند دوران کوتاه اماپربرکت حضرتش  دارای ابعادمختلفی است که هریک فصلی جدا می طلبد برای بحث وگفتمان؛دریک دوره علیرغم سن کم دخترپیغمبراست وآنچنان درکنارپدردرمشکلات سنگ صبوراست که به ام ابیهالقب میگیرد دریک دوران همسرخانه ای میشودکه مرد آن خانه بزرگ مردتاریخ حضرت علی است و در یک فصل نقش مادر را داردکه فرزندانی چون حسن وحسین وزینبین پرورش یافتگان این مادرهستنداماآنچه که نقش بسیارمهمی دردوران حیات فاطمه دارد ایام پس ازرحلت پیغمبرتازمان شهادت است . فاطمه الزهرا در سه فعالیت سیاسی حضور داشته است که هر سه در تمام منابع شیعه و سنی ثبت شده است نپذیرفتن محافظت از ابوسفیان پس از فتح که دفاع شهامت مندانه او از علی پس از وفات محمد و مخالفت با انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه و منازعات با عمر. ادعا اموال پدر و ا ولین مدافع حریم ولایت که نقش اجتماعی ایشان رادرجریان خطبه فدکیه ودفاع ازحق وحقوق علی بن ابیطالب وآنچه رایی که به عنوان ارثیه زهرا ازسوی پدر است می بینیم ؛ اما دراین مجال اجازه بدهید مختصری به شخصیت بی نظیر یگانه  حضرت علی همسر حضرت فاطمه داشته باشیم  که نقش این زن ومردنمونه عالم رابیشتربشناسیم؛زیرا شناخت مردان بزرگ و شخصیتهای الهی و آشنا شدن با ویژگیها و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان زمینه تربیت و خودسازی را در ما فراهم میکند و در رسیدن به صفات متعالی و کمالات انسانی میتوان حضرت علی را الگو قرار دهیم ؛ نگاهی کوتاه به زندگی سراسر افتخار امیرالمومنین (ع) که درسایه پرورش مربی والامقامی چون پیامبر اکرم (ص) ازاوشخصیتی ساخته است که سرلوحه زندگیش عشق وایمان به خدابود و آن ایمان از او انسانی فداکاروبی نظیرساخته است تاجایی که وقتی به پیامبر خبرمیدهندعده ای ازقبایل قریش تصمیم دارندشبانه به شماحمله کنندوشمارابه قتل برساننداین علی بن ابیطالب است که جان برکف شب را در بستر پیامبر می خوابد و تنها سئوالی که میپرسد این است که اگرکشته شوم آیا دین من کامل بوده است؛ویانمونه های فراوان دیگری که درهمه میادین نبرداولین سردارجان برکف اسلام برای دفاع ازحق وقرآن واسلام میبینیم علی بن ابیطالب است این ازمنظر شجاعت اما از منظرعلمی به جایی میرسد که اعلام میکند ازمن راههای آسمانها را سوال کنیدکه به آن بیشتراز زمین واقفم؛درمقام بندگی به جایی میرسدکه وقتی تیر به پای اوفرومیرودفقط درهنگام نمازمیتوان آن راازپای علی خارج کرد ولی باهمه این اوصاف انقدرمتواضع است که مشک پیرزن به دوش میکشد ودردل شب نان وخرمای بینوایان را میرساند ؛فضایل علی راگفتم جوهری میخواهدبه اندازه آب دریاها اماآنچیزی که شناسنامه شخصیتی علی میباشدمظلومیت او می باشدکه باهمه شجاعت ورشادتهایی که درخیبر و احد و جنگهای دیگرازاو شنیده ایم ولی یک روز برای بقای دین خدا خانه نشینی اختیار می کندو در بین کوچه ودر و دیوار به همسراوضربه میزنند وتنها محرم اسرارعلی چاههای نخلستانهای کوفه بود.العزه الله .ملیکا مبصری 

 

نقش آفرینی زنان در جامعه بشری و مسئولیت های اجتماعی

Template Design:Dima Group
Tool tip