economist

مهندس احسان : با بیان این که مهندسان ناظر نباید در دفتر خود بنشینند وپول امضاء بگیرند افزود :  اگر به دنبال سهل انگاری مهندسان ناظر که می بایست از صفر تا صد یک سازه حضور فعال داشته باشند .ودر این زمینه کوتاهی کنند ودر این رابطه جان یک هم وطن به خطر بیفتد ،مسئولیت آن مستقیماً متوجه آنها است.

بی توجهی به حفظ جان مردم در زمره افعال حرام تلقی می شود. وی با اشاره به عمده مشکلاتی که در پی ساخت وساز های غیر مجاز ایجاد می شود گفت: شهرداری ها باید قائم به ساخت وساز ها باشند .بعضی از اتحادیه ها به محض ورود متقاضی برای دریافت مجوز بدون توجه به داشتن پایان کار ودیگر مجوزات لازم مبادرت به صدور مجوز می کنند .این درحالی است که باید اتحادیه ها برای صدور مجوز از شهرداری ،بخشداری وجهاد کشاورزی استعلامات لازم را دریافت کنند.

ماده 33 قانون نظام مهندسی شهرداریها  در شهرها اعمال شود

 معاونت معماری و شهرسازی شهرها باید تمام تلاش خود را به منظور اجرای صحیح عملیات ساخت و ساز به منظور حفظ ایمنی و زیبایی بافت شهر به کار گیرند و در این زمینه هیچگونه ملاحظاتی را نباید در نظر بگیرند .

مطابق ماده 33 قانون نظام مهندسی شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد راجهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.

همچنین شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران‌، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی‌، در اسرع وقت با اطلاع‌ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.

مهندس احسان یاد آور شد معاونت معماری وشهرسازی شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران وتأیید سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان‌ مرکزی ، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص‌ ،پایان کار نباید صادر نماید .

 یادداشت مهندس محمد احسان کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرتامه ریزی شهری و استاد دانشگاه پژوهشگر ومحقق مدیریت برتر شهری استان تهران،مسئول سابق شهرسازی شهرستان بهارستان،

Template Design:Dima Group
Tool tip