economist

مهندس محمد احسان ؛کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی : دست اندازها و خرابی آسفالت خیابان ها در طول دو دهه متمادی، چنان آزاردهنده و لاعلاج مانده که هر شهرداری در بدو پذیرفتن مسئولیت مدیریت شهر به عنوان نخستین اقدام عزم مبارزه با این غول مشکلات شهری را می کند.

رابطه جهت گیری مذهبی با سلامت روان و تحول اخلاقی توسط آقاي حسن اعتصامی نیا ؛ کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات ساوهمورد مطالعه قرارگرفت دراين

علی فرقانی – خبرنگار؛ سالي ديگر بر من گذشت، سالی سراسر تحرک و پویایی چون همیشه بر منی که همه جا بودم و هستم و خواهم بود در درازنای زمان و گستره زمین.

یادداشت محمد مسعود امانی ؛ اين روزها سناريوي سرمازدگي باغات انار ساوه و پرداخت تسهيلات به کشاورزان داغ‌ترين خبر ساوه است.

یادداشت محمد مسعود امانی ؛ وعده و وعيد و شعار در هر موقعيت و سمتي در کشورمان به يک اپيدمي حاد تبديل شده است،

مهندس محمد احسان ؛ کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری
در سال های اخیر اقدام های عمرانی متعددی در کشور انجام شده که به تبع آن پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی بسیاری را نصیب استانها کرده است اما دیده می شود که اجرای هر طرح عمرانی به نوعی پیامدهای خاصی را با خود به همراه می آورد .

بسیاری از ما در شهرها زندگی می کنیم اما اگر که با کمی دقت به اطراف خود نگاه کنیم ، در می یابیم شهرهای امروزی تبدیل به موزه هایی شده اند که نازیبایی ها را به نمایش می گذارند و برای حل این معضل نیازمند کمی خلاقیت هستیم.

مظفری،مدرس دانشگاه، کارشناس مدیریت و دیپلماسی شهری:جدا از مدل و شیوه انتخاب شهردار که البته می‌تواند در کامیابی یا ناکامی مدیریت شهری تأثیرگذار باشد، ویژگی‌ها و کیفیت‌های کانونی و کلیدی شهردار منتخب نیز از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.

مهندس رضا میرزایی کارشناس ارشد مدیریت  ؛ آنچه که باعث ایجاد انگیزه زندگی شهرنشینی و حس مسئولیت پذیری در شهروندان هر شهری می شود

مهندس محمد احسان کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری؛ شهر داري می تواند از عملیات  ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیري نماید

Template Design:Dima Group
Tool tip