economist

مظفری،مدرس دانشگاه، کارشناس مدیریت و دیپلماسی شهری:جدا از مدل و شیوه انتخاب شهردار که البته می‌تواند در کامیابی یا ناکامی مدیریت شهری تأثیرگذار باشد، ویژگی‌ها و کیفیت‌های کانونی و کلیدی شهردار منتخب نیز از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است.

مهندس رضا میرزایی کارشناس ارشد مدیریت  ؛ آنچه که باعث ایجاد انگیزه زندگی شهرنشینی و حس مسئولیت پذیری در شهروندان هر شهری می شود

مهندس محمد احسان کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی وبرنامه ریزی شهری؛ شهر داري می تواند از عملیات  ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیري نماید

معاون استاندار و فرماندار ساوه گفت: شمارش آرای کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان نوبران پایان یافت و ترکیب جدید این شوراها مشخص شد.

معاون استاندار و فرماندار ساوه گفت: شمارش آرای کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان غرق آباد پایان یافت و ترکیب جدید این شوراها مشخص شد.

معاون استاندار و فرماندار ساوه گفت: شمارش آرای کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان آوه  پایان یافت و ترکیب جدید این شوراها مشخص شد.

معاون استاندار و فرماندار ساوه گفت: شمارش آرای کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان ساوه پایان یافت و ترکیب جدید این شوراها مشخص شد.

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (علي اصغر ذاكر)

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (جوادخادمي)

نقش مردم درمديريت شهري (كليك نماييد)

معرفي نامزدهاي انتخابات شوراي شهرساوه (كبري طاهري)

Template Design:Dima Group
Tool tip