economist

روز 16 مهر برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک نام دارد
در مقدمه ی کنوانسیون حقوق کودک آمده است :(کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی و محبت و تفاهم بزرگ شود )

 پيام اخلاقي عيد قربان

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip