economist

حضور مهندس منصوري نماينده محبوب مردم در مجلس شورای اسلامی در بين ورزشكاران سالن ورزشي مامونيه

دعوت سفیر کوبا ازمهندس منصوری نماینده ساوه و زرندیه برای سفر به کوبا در راس هیات پارلمانی ایران

افتتاح ساختمان اداره گاز شهر زاویه باحضور مهندس منصوری نماینده مردم شهرستانهای ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی و مهندس زمانی قمی استاندار محترم استان مرکزی و نخستین سرپرست فرمانداری زرندیه و تنی چند از مسئولین

افتتاح پایگاه بسیج آسیابک با حضور مهندس منصوری نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی و آقای نخستین فرماندار زرندیه و جمعی از مسئولین

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip