economist

مدیر امور منابع آب ساوه گفت:

با توجه به وضعیت آبی که امسال وجود داشت تعداد ۲۷ حلقه از چاه‌های دشت مرکزی را خاموش و آنها را از آب کانال سد ساوه تامین آب کرده که سبب ذخیره‌سازی ۷ میلیون متر مکعب منابع آب زیرزمینی شد.

تقی بهجت با اشاره به وضعیت چاه‌های موجود در شهرستان ساوه اظهار داشت: شهرستان ساوه دارای یک‌هزار و 767  حلقه چاه دارای پروانه بهره‌برداری برای مصارف آب شرب شهری و روستایی، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و سایرخدمات عمومی و دولتی است که از این تعداد یک‌هزار و 257 حلقه منحصرا در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: کل حجم آب سالیانه این تعداد چاه 340 میلیون متر مکعب بوده که از منابع آب زیرزمینی استحصال می‌شود، این منابع به غیر از منابع آب قنات‌ها و چشمه‌ها است، در شهرستان ساوه بیش از 300 دهنه قنات و چشمه هم وجود دارد.

مدیر امور منابع آب ساوه با اشاره به چاه‌های فاقد پروانه فرم 5 و فرم 1 شهرستان که براساس قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه مورد رسیدگی قرار گرفته تصریح کرد: براساس این قانون 474 حلقه چاه فرم پنج و 119 حلقه چاه فرم یک داریم.

بهجت بیان کرد: چاه‌های فاقد پروانه فرم 5 درحال رسیدگی است که بر همین اساس 45 حلقه از این چاه‌ها در سال گذشته پس از تعیین تکلیف نهایی مسدود شدند و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده امسال نیز 52 حلقه از این چاه‌ها مسدود می‌شود.

وی ادامه داد: در همین خصوص 57 حلقه از چاه‌ها پس از ارجاع به دستگاه قضایی به فرم یک تبدیل شدند که باید در قالب فرم یک مورد رسیدگی قرار گیرند، بنابراین چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری در قالب فرم‌های یک و 5 مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

مدیر امور منابع آب ساوه خاطرنشان کرد: فرم یک به چاه‌هایی گفته می‌شود که آمار آنها در سامانه وزارت نیرو ثبت شده ولی چاه‌های فاقد پروانه فرم 5 چاه‌هایی هستند که پس از ابلاغ قانون تعیین تلکیف چاه‌های فاقد پروانه که ملزم به رسیدگی به چاه‌های دارای سابقه ماقبل سال 1385 بوده،  شرکت‌های آب منطقه‌ای موظف به رسیدگی به چنین چاه‌هایی شده  ولازم است که اقدامات قانونی را به عمل آورده و تعیین تکلیف کنند.

بهجت افزود: امور منابع آب شهرستان ساوه با توجه به وضعیت آبی که امسال وجود داشت تعداد 27 حلقه از چاه‌های دشت مرکزی را که امکان آبگیری از کانال‌های سد ساوه برای آنها وجود داشت را خاموش و آنها را از آب کانال سد ساوه تامین آب کرده که این میزان آب حدود 7 میلیون مترمکعب است و در حقیقت با این اقدام 7 میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی ذخیره شد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه امور آب پروژه‌محور نیست ولی هم از اعتبارات شورای برنامه‌ریزی شهرستان و هم اعتبارات استانی و ملی بهره‌مند می‌شویم، در شورای برنامه‌ریزی شهرستان امسال 200 میلیون تومان برای لای‌روبی قنات و ساماندهی رودخانه‌ها و همچنین 600 میلیون تومان از محل شورای برنامه‌ریزی برای ترمیم پل هفت دهنه سد ساوه اختصاص یافت.

Template Design:Dima Group
Tool tip