economist

حاصل برگزاری 140 جلسه علنی و غیرعلنی شورای شهر ساوه در دوره پنجم 900 مصوبه به همراه داشت که اجرا شدن آنها را می توان در سیماو منظر شهر از جمله توجه به مناطق حاشیه نشین، احداث کمربندی های شمال، جنوب و شرق، آسفالت معابر و توجه به بافت فرسوده مشاهده کرد.

شهر ساوه در سالهای اخیر به خاطر وجود افزون بر 550 کارخانه و فعالیت بزرگترین شهر صنعتی کشور (کاوه) محلی برای پذیرش شمار زیادی از کارگران، مهندسین و سایر افراد شاغل در این بخش ها بوده و همین مساله سبب افزایش جمعیت و گسترش مناطق حاشیه نشین شد به طوری که اکنون 26 منطقه حاشیه ای و سکونتگاه غیررسمی با مساحتی افزون بر 500 هکتار بر پیکره شهر سنگینی می کند.

عبور مدیریت شهری از بحران های مالی 

رئیس شورای اسلامی شهر ساوه گفت: آغاز فعالیت شهرداری و شورای اسلامی شهر ساوه در دوره پنجم و همزمانی آن با ایجاد تغییراتی در قوانین به خصوص نحوه اختصاص مالیات بر ارزش افزوده، بیشترین مشکلات را برای شهر ساوه به دنبال داشت به طوری که در برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری حذف و به استانداری‌ها تخصیص یافت که این رویه موجب کاهش 80 درصدی درآمد این نهاد مدیریت شهری شد.

«عبدالله سالمی» ادامه داد: مدیریت شهری ساوه در 2 سال گذشته به دلیل قطع درآمد از محل ارزش افزوده، شدیدترین بحران های مالی را پشت سر گذاشت و بسیاری از کارشناسان گمان می کردند که شهرداری دیگر توان فعالیت خود را از دست خواهد داد.

وی گفت: با تدابیر شهردار و حمایت شورای اسلامی شهر، سخت ترین روزهای شهرداری سپری اما  رکود بی سابقه فعالیت های ساختمانی، تنش های اقتصادی در کشور به دلیل تحریم های ظالمانه و کاهش قدرت اقتصادی مردم  موجب افزایش مشکلات شد.

وی گفت: این بحران در عین حال فرصتی برای شهرداری، شورای اسلامی شهر و مدیران شهری ساوه فراهم آورد تا تدبیر و توان فکری خود در شرایط سخت را محک بزنند و در حالی که حتی امکان سقوط شهرداری به دلیل شرایط دشوار مالی وجود داشت، توانستیم ضمن مدیریت شرایط، پروژه های جدیدی که خواسته چند ساله مردم بود را آغاز کنیم.

Template Design:Dima Group
Tool tip