economist

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «استانی شدن انتخابات مجلس جلوی نگاه قومی و قبیله‌ای نمایندگان را می‌گیرد»،

در عین حال گفت که یکی از معایب این طرح تصمیم‌گیر شدن جناح‌ها و گروه‌ها و دخالت ابزارهای مالی و پولی در انتخابات خواهد بود.

محمدرضا منصوری با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس درباره محاسن و معایب اجرای این طرح گفت: من به این طرح رأی مخالف دادم؛ البته مزایا و معایبی را برای آن قائل هستم. از جمله مزایای این طرح این است که مجلس را از نگاه قومی و قبیله ای دور می‌کند، در حال حاضر ممکن است در یک منطقه کوچک فردی با ۱۰ هزار رای وارد مجلس شود که این رای، فامیلی و قومی باشد اما در صورت استانی شدن انتخابات مجلس این شرایط از بین خواهد رفت.

وی افزود: یکی از معایب استانی شدن انتخابات این است که گروه‌ها و جناح‌ها بیشتر در انتخابات تصمیم گیر خواهند بود و ابزار مالی و پولی در انتخابات دخیل می‌شود؛ در چنین شرایطی کسی که پول کمی دارد نمی تواند خودش را معرفی کند.

نماینده مردم ساوه در مجلس ادامه داد: همچنین در صورت استانی شدن انتخابات، نمایندگانی که به این شکل وارد مجلس می شوند مجبور می‌شوند فقط به صورت حزبی رای بدهند. این درحالیست که دوران صفر و یک گذشته و مجلس جایی است که باید در آن تبادل نظر صورت گیرد. روشن است که تصمیم گیری افراد بر اساس جریان فکری آنهاست ولی نباید محدودیت ۱۰۰ درصدی در این‌باره وجود داشته باشد چرا که این موضوع با سوگند نمایندگی منافات دارد.

منصوری با بیان اینکه «بین موافقان و مخالفان استانی شدن انتخابات مرز کوچکی وجود دارد»، اضافه کرد: من هم معتقدم این طرح مزایای زیادی دارد و اگر معایب آن برطرف شود من هم به استانی شدن انتخابات رای خواهم داد.

Template Design:Dima Group
Tool tip