economist

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی با رد هرگونه شایعه در خصوص حذف عنوان "ویژه" از فرمانداری شهرستان ساوه گفت: فرمانداری ساوه همچنان "ویژه" است.

فتح الله حقیقی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری استان مرکزی، در واکنش به برخی شایعات پیرامون حذف پسوند ویژه از فرمانداری شهرستان ساوه،گفت: موضوع فرمانداری ویژه ساوه از مصوبات هیئت دولت است بنابراین فرمانداری ساوه براساس مصوبه دولت، فرمانداری ویژه محسوب می شود.وی تصریح کرد: اخیرا در فضای مجازی مباحثی مبنی بر حذف فرمانداری ویژه از شهرستان ساوه مطرح می‌شود که شایعه بوده و صحت ندارد.

معاون استاندار با تاکید بر اینکه هر آنچه که مصوبه دولت است حذف شدنی نیست، گفت: در سال 1387 با تصمیم هیئت وزیران 9 شهرستان از جمله شهرستان ساوه در زمره شهرستان‌هایی قرار گرفتند که از ساختار فرمانداری ویژه برخوردار شدند و بنابراین فرمانداری ساوه همچنان ویژه است و با همین ساختار باقی خواهد ماند.

Template Design:Dima Group
Tool tip