economist

= بخش اول = مفهوم عمده واقع نگری و دور اندیشی نزد مدیران بلند مرتبه در سازمان ها دلالت بر ان دارد که تحقق امر خیر مستلزم معرفت به حقیقت است . و تنها انکس می تواند کار خیر بمفهوم واقعی انجام دهد که بداند شرایط چگونه است و موقعیت ها کدامند ؟

این مفهوم از واقع نگری و دور اندیشی حاکی از انست که تنها (نیت خیر )داشتن کاری از پیش نمیبرد ،تحقق امر خیر نیازمند آن است که اعمال مدیران مقتضی اوضاع واقعی و باور به تحول داشته باشند ،یعنی جدی گرفتن واقعیتهای ملموس و تغییر رفتار متناسب با دگرگونیهای مستمر .کاری که این ایام نخستین و ضروری ترین ویژگی یک مدیر بویژه ور مسئولیتهای پردامنه است مانند استانداران عزیز و فرمانداران محترم بخصوص از نوع (ویژه )ان.
سعادتی دست داد تا پس قریب یک دهه در جلسه ای با عنوان فوق حضور پیدا کنم از ابتدا تا انتها اگر ذیل بنر نصب شده در جایگاه ننوشته بودند تیر ماه ۱۳۹۷ میتوانستی تصور کنی در جلسات دهه های هفتاد و هشتاد هستی با همان شکل و شمایل موضوعی و سبک و سیاق اجرایی.
ایضاحا للامر و اسقاطا للعذر  نکاتی را در باب دو موضوع جلسه به محضر عزیزان بلند مرتبه شهرستان و استان تقدیم میدارم .
یکی اقتصاد مقاومتی که اولا در این شرایط موردی است که بیش و پیش از هرموضوعی باید بدان پراخته شود و دوما متوجه نشدیم کجای بحث جلسه مرتبط با ان بود .؟این مبحث دو تعریف دارد یکی نظری برای طرح مبانی و چیستی ان و تعریف دیگر عملی برا شناخت چگونگی و فرایندهای اجرایی ان. همچنین اهدا مشخص مبتنی بر شرایط زمان و مکان دارد و حتوای ویژه و روشهای بخصوصی برای تحقق اهداف،و جایگاه گسترده ایی در جامعه دارد از خانواده آغاز مبشود ( اقصاد مقاومتی و نقش خانواده)تا جای جای ناثیر پذیر و تاثیر گذار در کشور .
اما مورد دوم موضوع جلسه صنعت. از نحوه خیر مقدم مجری محترم که بگذریم و سپاس از فرماندار محترم که نقصان کار مجری را جبران فرمودند. باید گفت مشکلات صنعت بسیار بسیار جدی تر از انچه در جلسه اشاره شد میباشد،از سروران بلند پایه شهرستان و استان استدعا دارم شیوه پیشین رسیدگی به صنعت در این جلسات که پرداختن به (سطح مباحث )بود عبور کرده به (عمق مسائل )صنعت بپردازند . در این سرایط سهم صنعت در این جلسات نباید در حد چند دقیقه باشد صنعتت ساوه که  بر ۸۰درصد زندگی مردم بزرگوار منطقه و سهم مهمی در تامین نیارهای کشور دارد.و تاثیر گذاربر همه موضوعاتی که در جلسه مطرح شد .
واضحتر عرض کنم ،در تغییر رفتار مدیران ارشد شهرستان و استان این صنعتگران یعنی کار فرمایان و کارگران شریف هستند که بایستی ور جایگاه قرارگیرند و طرح مسئله نمایند و جویای پاسخ باشند ،امروز ضرورتا انکه باید در صدر نشیند و قدر بیند،سرمایه گزارانندو کارگران که این ایام روی پای شرفشان ایستاده اند  تا چیزی از عظمت میهن اسلامی فرو نیفتد .
این یک خواسته احساسی نیست بلکه ضرورت شرایط بما دیکته میکند. با چه انگیزه ایی در این شرایط باید بدنبال جلب و جذب سرمایه گزار بود؟ این حد اقل حرمت نهادن چه هزینه ایی دارد ؟
مضافا اینکه مشکلات صنعت ما این تحلیل های تک عاملی که بهره بانکی بالا و دلار گران و درصد بالای تامین اجتماعی سهم کارفرما نیست ،البته مهمند اما مهمترین نیستند،در صنعت امروز ما (رازهایی)وجود دارد که در شرایط فاقد تعارف بایستی این رازها تبدیل به مسئله شود و سپس روی مسئله گره گشایی شود تا رازگونه است نمیتوان بان نزدیک شد. مشکلات اشاره شده (ویترین)ان رازهاست .
بحث تغیر و تحول فقط برای صنعت نیستاین دگرگونی در تمامی شئون با سرعت فراینده در شرف وقوع هست و لزوما بایستی رفتار مسئلان متناسب این تحولات باشد .
بفرموده مقام معظم رهبری . عبور موفقیت آمیز و پیروزمندانه از سرایط کنونی درگرو وحدت آگاهانه و مشارکت فعال و قانونمند مردم از یکسو و تدبیر خردمندانهمدیران از سوی دیگر و اعتماد متقابل انان است .
بیایید این بار کاری کنیم که فرمایشات حضرت اقا فقط برایمان (موضوعیت)نداشته باشد ،بلکه (طریقیت)هم داشته باشد این یعنی درک تحول و لحاظ نمودن ان در برنامه ها .
اقایان و عزیزان صدر مسئولیت در شهرستان و استان ! بدانیم که مدیریت مانند گذشته دیگر همانند قایقرانی در ابهای ارام نیست ،امروزه مدیریت یعنی همنشینی با شیر ،شجاعت ،صداقت،واقع  بینی و جامع نگری و تحول پذیری حداقل ابزار مدیریت است ،نوبت گفتارهای تعارف آمیز در مدیریت سپری شده است شدیدا محتاج کردارهای دلیرانه هستیم.
بفرموده جناب دکتر حسینی نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه برزگوا ساوه درجلسه، نبایداز مدیران  تهور ستانی  شود ،این نگرش محصول درک حساسیت شرایط است .
در شرایط انتزاعی که ما سهوا به عنوان واقعیتهای بلاتردید به انها می نگریم لاجرم مارا از دیدن انچه واقعا در پیرامونمان میگذرد ،باز میداردو بهمین دلیل توان و فرثت مارا در انچه مایل به انجامش هستیم کاهش میدهد.
میدانم که انتظار زیادیست اما بزرگواران بلند مرتبه شهرستان و استان ظرفیت لازم  این کار را دارند که آغازگر تحولی بنیادین در سیاستها و تصمیم گیریها و دفتارها باشند. بیاییم از شهرستان ساوه و استان مرکری احترام نهادن به سرمایه گزار و کار افرین از نوع دیگر را   اغاز کنیم ،باشروع کاری که ۲۵ سال است در پی ان هستم تجلیل از چند پیشکسوت بزرگوار و کارگر شریف این کمترین اقدام است برای اثبات انچه میگوییم .
نکته پایانی اینکه این تحولات فقط در مورد صنعت و تولید نیست ،اشاره شد که در تمای شئون جامعه است که رفتار متناسب انرا میطلبد ،یعنی دیگر واژه (مبارزه ) را از ادبیات تادیبی برداریم و بجای ان از واژه (مدیریت )استفاده کنیم.
مواجهه (خطابی) با مردم را به مواجهه (استلالی)تبدیل  کنیم ،معیار ارادت رادر گزینشها با شاخص (مهارت) جا بجا کنیم ،
امید است که چرخ هزینه ساز و فرصت سوز جلسات کمتر بر مدار و سبک و سیاق پیشین بچرخد
ارادتمند همه عزیزان . قاسم زاده
تا مکتوب بعد که رازهای صنعت خواهد بود .

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip