economist

شورای اسلامی شهر ساوه با اکثریت آرا سید مهدی حسینی را به عنوان شهردار جدید ساوه انتخاب کرد.

شورای اسلامی شهر ساوه بعد از چندین جلسه نهایتا با اکثریت آرا سید مهدی حسینی معاون فرماندار ساوه را به عنوان شهردار جدید ساوه انتخاب کرد.

سید مهدی حسینی پیش از این سمت‌های معاونت برنامه‌ریزی امور عمرانی فرمانداری ساوه، معاون شهرسازی شهرداری ساوه و معاون عمرانی شهرداری ساوه را تجربه کرده است.با توجه به اینکه ساوه بالای ۲۰۰ هزارنفرجمعیت دارد حکم شهردار این شهر باید به تایید وزیرکشور برسد و نهایتا حکم انتصاب شهردار ساوه را وزیر کشور صادر می‌کند.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip