economist

عملیات اجرایی انتقال آب به شهرستان ساوه از سد کوچری با پیش بینی 300 میلیارد تومان اعتبار با حضور معاون وزیر نیرو آغاز شد .

عملیات اجرایی انتقال آب به شهرستان ساوه از سد کوچری با حضور معاون وزیر نیرو آغاز شد .در این مراسم که بختیار معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین محلی هم حضور داشتند ، منصوری نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت : از اعتبار 300 میلیارد تومانی پیش بینی شده برای اجرای این طرح  فقط ۴۰ میلیارد تومان در سالجاری اختصاص یافته که این مسئله باعث  کندی روند اجرای این طرح  می شود .

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip