economist

کارگاه زندگی زناشویی و رازهای شاد و موفق در خانواده در سالن سلمان ساوجی برگزار و از طریق فضای مجازی و اینستاگرام به صورت زنده پخش گردید.

حسین محمودی فر رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ساوه از برگزاری کارگاه زندگی زناشویی و رازهای شاد و موفق در خانواده خبرداد و بیان داشت: این کارگاه در روز چهارشنبه مورخ 5/6/99 ساعت 18 در سالن سلمان ساوجی برگزار و از طریق فضای مجازی و اینستاگرام به صورت زنده پخش گردید.
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه درحاشیه این کارگاه افزود: این کارگاه ها با هدف آشنایی با راه کارهای تحکیم بنیان خانواده و چگونگی داشتن رابطه مسالمت آمیز توأم با محبت با همسر و آشنایی باید و نباید های زندگی برگزار می شود . در این کارگاه آقای سعید زمانی مؤلف و پژوهشگر حوزه خانواده اظهار داشت: درسراسر جهان روانشناسان حوزه ازدواج و خانواده بررسی متعددی را به عمل آورده اند تا یک زندگی شاد و موفق برای زوج های جوان داشته باشند.
وی افزود: در این کارگاه به اهم نکات مورد قبول و اتفاق نظر اکثریت روانشناسان پرداخت.نکته اول: حرف زدن (صحبت کردن) زن و مرد بایستی برای حذف نکات منفی در زندگی بیشتر با هم صحبت کنند و همچنین آرزوها و رؤیاهای خود را با هم تقسیم کنند چراکه بحث کردن در این زمینه همبستگی ایجاد می کند تا هر دو از توان یکدیگر استفاده کرده و برای موفقیت تلاش نمایند.
زمانی بیان داشت: داشتن برنامه ریزی اقتصادی در زندگی خانوادگی و مشارکت در امور خارج از منزل و رفتن خرید،دید و بازدید با یکدیگر را از مهمترین موارد زندگی دانست.
وی در ادامه گفت: همان شور و شوقی که در اول زندگی داشتید را ادامه دهید و قصور در این مورد زندگی را از حالت ایده آل خارج می کند و تعریف و تشویق از اصول اساسی زندگی به شمار می رود و همه انسان ها به دنبال تعریف و تمجید و تحسین از طرف مقابل هستند و بایستی تعریف و تمجید در جایگاه خود به موقع مورد استفاده قرارگیرد.
 این پژوهشگرحوزه خانواده تصریح کرد: بایستی در زندگی مسائل و مشکلات را با گفتگو حل کرد،نه به مشاجره پرداخت و حالت دفاعی گرفت بایستی تفاوتها را با هم حل کنیم و درخصوص اشتباهات با معذرت خواهی کوچک آرامش را به زندگی برگردانیم.
وی افزود:درخصوص احترام در جمع به همسران اشاره نمود و تأکید کردند از انتقاد و مسخره کردن،توهین که از عوامل تضعیف خانواده است جدا" خودداری نمایند.
وی در خاتمه خاطر نشان نمودند که گوش دادن،فعالیت مشترک داشتن و استفاده از واژه های مناسب در زندگی،اطمینان از یکدیگر و دوست داشتن یکدیگر از عوامل مهمی هستند که در زندگی شاد، موفق و پایدار بایستی مورد توجه قرار گیرد.

Template Design:Dima Group
Tool tip