economist

یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسوین تلفیق بودجه سال 99 با مصوبه اعضای کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال آینده دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود

Template Design:Dima Group
Tool tip