economist

مدیرکل سلامت مجلس شورای اسلامی

رعایت اخلاق و قانون مداری را به عنوان اصول اساسی در انتخابات بیان کرد و گفت: عده ای نباید با استفاده از اخبار دروغ و روش های ناجوانمردانه ، در جامعه بدبینی و بی اعتمادی را ترویج نمایند.

دکتر شهلا میرگلوبیات با تکذیب شایعات و دروغ پردازهای برخی جریانات سیاسی در روزهای اخیر ادامه داد: اولویت های امروزکشور، رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی ست، و نباید با اخبار دروغ،  بدبینی و بی اعتمادی را در جامعه افزایش داد و البته مردم همواره با هوشیاری مانع نفوذ اینگونه حرکات قبیح ، خواهند شد.

مدیرکل امور سلامت مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت حساس کشور در سطح منطقه ، و ضرورت حضور پرشور و نشاط مردم در انتخابات تصریح کرد: معتقدم مردم با شناخت صحیح از عملکردها و بررسی سوابق نامزدها در انتخابات حضور حداکثری خواهند داشت.

Template Design:Dima Group
Tool tip