economist

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: متأسفانه خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و مادر در کشور بدون در نظر گرفتن اهلیت، ضربه مهلکی بر پیکره جامعه و اقتصاد وارد کرده است.

داود میرزائی با بیان اینکه تورم افسارگسیخته، عرصه گذران زندگی را بر جامعه کارگری تنگ کرده است، اظهار کرد: این قشر با میزان دریافتی خود قادر به تأمین مخارج و معیشت خود بیش از یک هفته در ماه نمی‌باشند.

وی با اشاره به این‌که جامعه کارگری همواره در صحنه‌های مختلف به‌ویژه صحنه‌های سیاسی و پشتیبانی از نظام در صف مقدم بوده‌اند، اظهار کرد: این قشر در تمامی انتخابات حضوری پر شور داشتند.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: کارگران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه از یاران اصلی دولت بودند، این قشر برای استحکام ستون‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک به فرمایش رهبری، همیشه در پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.

میرزائی افزود: آنان با امیدواری به این انتخاب که شرایط زندگی و معیشتی‌شان نسبت به گذشته بهبود پیدا کند، از دولت حمایت کردند اما متأسفانه تحریم‌های ظالمانه بیگانگان و خود تحریمی‌های داخلی و چوب لای چرخ گذاشتن، فسادهای نامیمون و چپاول ثروت مردم باعث شد تا وضعیت کارگران از گذشته بدتر شود.

وی با بیان این‌که نظام اقتصادی کشور در پی تورم هر روز ضعیف‌تر می‌شود، ادامه داد: این امر بر حقوق و دستمزد جامعه کارگری و قشر آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه در خصوص خصوصی‌سازی افزود: متأسفانه خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و مادر در کشور بدون در نظر گرفتن اهلیت، ضربه مهلکی بر پیکره جامعه و اقتصاد وارد کرده است به‌طوری که برخی شرکت‌ها که در گذشته در خاورمیانه، از جایگاه ممتازی در صادرات برخوردار بودند با این واگذاری‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

میرزائی اظهار کرد: بیکاری، ناامیدی، کاهش تولیدات داخلی و تضعیف اقتصاد ناشی از خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن اهلیت است

Template Design:Dima Group
Tool tip