economist

حاضرین درسایت

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در خانه ملت گفت: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم از حق نظارت خود برای بررسی نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند اما پاسخگوی هزینه هایشان نیستند، استفاده می کند.

محمدرضا منصوری گفت: هر دستگاه و نهادی که از بودجه عمومی کشور تغذیه می کند باید در قبال عملکردش پاسخگو باشد و محل هزینه ها را مشخص کند.
وی افزود: علاوه بر مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات نیز می توانند در این زمینه ورود و دخالت داشته باشند زیرا حسابرسی برای همه ادارات وجود دارد.
منصوری اظهار کرد: بر اساس قانون، نمایندگان حق نظارت و دخالت در همه امور را دارند و می توانند از اهرم نظارتی خود برای بازخواست سازمان یا نهادهای وابسته به هرکدام از قوا که در قبال بودجه دریافتی، پاسخگو نیستند استفاده کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت بیان کرد: رئیس جمهوری چندی پیش از ایستادگی خود مقابل فشار برخی نهادها برای محدودیت فضای مجازی به بهانه تخلف عده ای خاص سخن گفت و با توجه به اینکه فضای مجازی در چارچوب قانون تعریف شده می تواند فعالیت خود را ادامه دهد.
وی افزود: البته در مواردی که حریم ها شکسته یا باعث تهمت یا هتک آبروی افراد در فضای مجازی می شود، باید با افرادی که صاحب گروه یا فضاهای مجازی هستند، برخورد شود زیرا
برخی از افراد رعایت نمی کنند و باعث ایراد تهمت و هیتک حیثیت افراد می شوند.
منصوری تاکید کرد: فضای مجازی نباید به فضای تخریب تبدیل شود و هر کسی در فضای مجازی آزادانه و بدون ضابطه و مسئولیت پذیری وارد شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه با تاکید بر اهمیت و تداوم فعالیت فضای مجازی، اظهار کرد: فضای مجازی مفید است و باعث پیشرفت امور می شود و بسیاری از انتقادهای منصفانه که در این فضا انجام می شود می تواند امور را اصلاح کند.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip