economist

اين همايش بمنظور ارائه تولیدات ومعرفی پتانسیل های کشاورزی منطقه خرقان بااستقبال پرشور وباشکوه اهالی

این روستا وروستاهای اطراف ومیهمانان عزیزی ازدوشهرستان وشهرستانهای دیگر وبا حضور نماینده مردم ساوه وزرندیه درمجلس ، امام جمعه محترم شهرپرندک وفرمانداران محترم دوشهرستان ساوه وزرندیه درمعیت هیات همراه برگزار گردید .درحاشیه این مراسم مسوولین محترم به بررسی مسائل ومشکلات روستائیان زحمت کش پرداختند.
لازم بذکراست جناب مهندس منصوری همواره یکی از مهمترین برنامه های خودرا تلاش در جهت بهبوداوضاع معیشت روستائیان پاکدل دانسته وسرکشی ازروستاها یکی ازمهمترین وظایف خودمی دانند.
در حاشيه اين همايش دیدار خانواده معظم شهید عاقلی پور و تجليل از اقای مرتضی شهبازی بعنوان کشاورز برتر با اهداء جايزه نفیس صورت پذيرفت.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip