economist

شریفی مدیرجهادکشاورزی شهرستان ساوه گفت: با توجه به بارندگی‌های مطلوب بهاره میانگین برداشت گندم از اراضی کشاورزی این شهرستان ۲ تن در هکتار است.

شریفی افزود: بیش از ۲۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان ساوه به کشت گندم اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان بخش نوبران شهرستان ساوه ۶۰ درصد تولید گندم این شهرستان را به خود اختصاص داده اند اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از اراضی زیر کشت گندم دراین بخش ۷۰ هزار تن محصول برداشت وتحویل سیلو‌ها شود.

افزایش قیمت نهادها، دوری فاصله سیلوی تحویل گندم و پرداخت به موقع پول گندم، از مهمترین مشکلات و انتظارات گندمکاران نوبرانی است.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip