economist

شهردار ساوه گفت: دوران آزمون و خطا در اجرای پروژه‌ها به سرآمده و کسانی که در تامین منابع پروژه دخیل و مسئول هستند باید در ارتقا کیفیت و تسریع پروژه احساس مسئولیت کنند.

سیدمهدی حسینی در بازدید میدانی از ماشین‌آلات و تجهیزات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری با اشاره به بحران مالی شهرداری ساوه اظهار داشت: امسال قطع درآمد از محل ارزش افزوده  سبب ایجاد بحران مالی در شهرداری ساوه شد که به طور قطع تبعات آن دیگر بخش‌ها و سازمان‌های آن را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد.وی افزود: از این سازمان به‌عنوان بازوی توانمند شهرداری و با توجه به مستقل بودن و بهره‌گیری آن از سرمایه عظیم و ماشین‌آلات انتظار می‌رفت که در این شرایط بحرانی شهرداری را یاری کند اما به‌سبب سیاست‌های اشتباه گذشته که به سمت درآمدزایی حرکت نکرده است حتی زودتر از شهرداری در اثر مشکل مالی  زمین‌گیر شد.

شهردار ساوه تصریح کرد: در جریان مشکلات این سازمان هستیم و برنامه ما این است که بیشترین پروژه‌‌های شهرداری از جمله بزرگترین پروژه شهر که همان احداث کمربندی شرق است را به سازمان عمران تحویل دهیم، بنابراین همه باید با تلاش شبانه‌روزی و برای خروج شهرداری از بحران مالی این سازمان را یاری کنند.حسینی بیان کرد: دوران آزمون و خطا در اجرای پروژه‌ها به سر آمده است، کسانی که در این سازمان فعالیت می‌کنند باید بدانند که در تامین منابع پروژه دخیل و مسئول هستند و باید در ارتقا کیفیت و تسریع پروژه احساس مسئولیت کنند.وی افزود: از آنجایی که ماشین‌آلات به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌ها و بازوی عملیاتی شهرداری‌ها محسوب  می‌شود، بنابراین نگهداری و آماده به کار بودن آنها تاثیر مستقیم در پیشبرد اهداف سازمان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان دارند.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip