economist

سرهنگ "پرويز اسدي" فرمانده انتظامي شهرستان ساوه گفت: در پي ارجاع پرونده هايي در خصوص كلاهبرداري متصدي يك واحد قصابي از تعدادي از دامداران شهرستان، بررسي موضوع در دستور كار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.

وي افزود: ‌در مراحل ابتدايي تحقيقات و با تكميل اظهارات شاكيان پرونده ها مشخص شد كه اين فرد حدود 20 ميليارد ريال از 40 دامدار شهرستان كلاهبرداري كرده و بعد از آن با فروش منزل و مغازه خود از شهرستان نقل مكان كرده است.

اين مقام انتظامي ادامه داد:‌ با ادامه تحقيقات كارآگاهان پليس، محل اختفاي اين فرد در يكي از شهرهاي مركزي كشور شناسايي و با اخذ نيابت قضائي و اعزام تيمي از ماموران انتظامي، متهم در عملياتي غافلگيرانه دستگير و براي تكميل تحقيقات به پليس آگاهي شهرستان انتقال شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ساوه خاطر نشان كرد: در مراحل بازجويي هاي انجام شده مشخص شد اين فرد از 40 دامدار حدود 20 ميليارد ريال كلاهبرداري كرده است كه با تكميل تحقيقات براي برخورد قانوني به مرجع قضائي معرفي شد.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip