economist

در جلسه مناسب سازی پیاده رو ها و معابر برای معلولان و نابینایان که با حضور معمارنیا معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساوه و سایر اعضای این کمیته در محل شهرداری برگزار شد، مناسب سازی معابر و اماکن عمومی  برای تردد و دسترسی معلولان و سالمندان در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت .

مهندس حسینی شهردار ساوه در این جلسه بیان داشت: موضوع مناسب سازي اماکن از شاخص هاي توسعه در كشورهاي پيشرفته به شمار مي آيد و یک معلول نیز بايد بتواند همانند سایر افراد جامعه به سهولت به مكان های عمومي دسترسي پيدا كند .

وی افزود: بدون شک امكانات حركتي و جهت يابي هر فرد در فضاهای عمومی، مستقيما با كيفيت و كميت علائم بصري موجود تعریف می شود و برای كساني که محدوديت هاي حسي دارند باید شیوه های طراحی دیگری اتخاذ شود تا آنان نیز بتوانند در فضاهای عمومی حاضر شوند و خود را از جامعه طرد شده ندانند .

"علی کاشی" کارشناس حوزه خدمات شهری نیز در این کمیته بیان داشت: شهرداری ساوه سال گذشته با اقداماتی همچون 80 هزار متر مربع پیاده رو سازی، تعویض جداول فرسوده، استفاده از نوار نابینایان در کف پوش پیاده رو ها، نصب گذرگاه ویژه معلولان، نصب پل عابر پیاده در مسیر پیاده روها، نصب ست ورزشی ویژه معلولان و ساخت تابلو ویژه معلولان توانست بر اساس ارزیابی کمیته استانی رتبه دوم مناسب سازی معابر تردد معلولان را در استان پس از شهر فرمهین کسب کند .

در ادامه این جلسه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند و با تاکید مهندس حسینی شهردار ساوه مصوب گردید ابتدا یک شناسنامه از وضعیت موجود تهیه و مستند سازی شود تا در مرحله بعد عملیات ساماندهی طی فازهای مختلف پیش برود

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip