economist

نایب رئیس شورای مرکزی دانشجویی سازمان نظام پرستاری با اشاره به تشکیل کارگروه های مختلف پیرامون مسائل حرفه  پرستاری به خصوص موضوع آموزش پرستاری در بیمارستان ها که محل چالش بوده است، گفت: دانشجویان پرستاری بی صبرانه منتظر اعلام مواضع رسمی وزارت بهداشت در خصوص نتایج کارگروه های متشکل در بحث های مختلف حرفه پرستاری هستند

میلاد بلبلی گفت:سه ماه از گردهمایی های متحد و هماهنگ دانشجویان گروه پرستاری سراسر کشور در راستای دفاع از کیان رشته ی آکادمیک و تخصصی پرستاری می گذرد و جامعه دانشجویی گروه پرستاری کشور بی صبرانه منتظر اعلام نتایج بررسی کارگروه های تعیین شده در خصوص صلاحیت های مراکز اعلام شده برای آموزش دانشجویان پرستاری طبق "آیین نامه توسعه همکاری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی با دانشکده های پرستاری و مامایی در آموزش دانشجویان پرستاری "می باشند . وی با اشاره به چالش های ایجاد شده بر سر طرح موسوم به آموزش پرستار بیمارستانی که موجی از التهاب و تنش را در جامعه پرستاری کشور علی الخصوص دانشجویان گروه پرستاری به راه انداخت ،اظهار داشت: در تاریخ 15 مرداد ماه 96 دانشجویان گروه پرستاری سراسر کشور در حرکتی خودجوش و آگاهانه زنجیره های متحدالشکل انسانی خود را در دانشکده های پرستاری سراسر کشور تشکیل داده و آکادمیک بودن و هویت حرفه ای این رشته ی تخصصی را بار دیگر به مسئولین ذی ربط خاطر نشان کردند.

رئیس شورای دانشجویی نظام پرستاری ساوه و زرندیه با بیان این که محصول این حرکت خودجوش ، نشستی فی مابین مسئولین وزارت بهداشت و نمایندگان جامعه پرستاری کشور شد، خاطر نشان کرد: باتعیین کارگروه های تخصصی متشکل از نمایندگان نهادها و تشکل های پرستاری کشور به بررسی صلاحیت های علمی آموزشی و بالینی مراکز متقاضی آموزش دانشجوی پرستاری پرداخته و در صورتیکه هر یک از مراکز مذکور صلاحیت های مورد نظر کارگروه ها را طبق آیین نامه فوق نداشته باشند ، کد رشته های اعلامی آن ها کأن لم یکن تلقی شده و به ظرفیت معمول دانشکده های پرستاری اضافه شوند.

وی درپایان افزود: با گذشت سه ماه از این نشست ، دانشجویان گروه پرستاری سراسر کشور بی صبرانه منتظر اعلام نتایج بررسی کارگروه ها بوده و امیدوارند با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده و تکیه بر خرد جمعی، هویت علمی و تخصصی این رشته حفظ شود

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip