economist

محمود خلیلی با اشاره به سطح زیر کشت محصولات پاییزه این شهرستان اظهار داشت:

کشت کلزا در ساوه  شروع شده و بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی، کشت کلزا باید در سطح کشور 30 درصد افزایش یاید.

وی افزود: کشت کلزا با 30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در شهرستان ساوه باید به دو هزار هکتار برسد که برنامه‌ریزی لازم برای انجام  شده است.

معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه تصریح کرد: میزان دانه‌های روغنی کلزا در سطح دو هزار هکتار سه هزار تن است که با توجه به وضعیت آب و هوایی و امور مدیریتی پیش بینی می‌شود 80 درصد آن محقق شود.

خلیلی بیان کرد: در سال گذشته 1100 هکتار از  اراضی شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافت که در اثر سرماخوردگی بیشتر آن از بین رفت.

معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه برضرورت استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده اصلی توسعه فعالیت‌های اقتصادی به شمارمی رود و این در حالی است که کشور ما در یکی از خشک‌ترین مناطق جهان قرار گرفته است و افزایش روزافزون جمعیت و محدودیت‌های کمی منابع آب، مدیریت هدفمند منابع آب را بیش از پیش ضروری می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین حفاظت از منابع آبی و اعمال مدریت صحیح در بهره‌برداری از منابع فوق  به‌ویژه در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تولید محصولات کشاورزی جهت تامین نیاز غذایی نسبت به گذشته بسیار پر اهمیت و دشوارتر شده و در آینده نیز به سبب افزایش روز افزون جمعیت از یک سو و محدودیت در توسعه اراضی قابل کشت به جهت محدودیت آب از سوی دیگر، تامین نیازهای غذایی کشور را با مشکل اساسی روبه‌رو خواهد ساخت.

خلیلی عنوان کرد: در چنین شرایطی تنها راهکار برای حل این مشکل بهره‌گیری موثر و بهینه از منابع محدود آب و بهبود بهره‌وری در این بخش  است و راهکارها و عملیاتی که برای بهبود بهره‌وری آب و افزایش بازدهی مصرف آب در بخش کشاورزی مورد نیاز است را می توان به سه دسته عوامل فنی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی ساخت.

معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه اضافه کرد: لزوم همکاری و همیاری و مشارکت آب بران در طرحهای مربوط به ارتقاء بازدهی و بهره وری آب در کشاورزی حائز اهمیت است. طی سال های گذشته سرمایه گذاری گسترده ای در بخش‌آب و کشاورزی صورت گرفته و تاسیسات وسیعی در تامین، انتقال و توزیع آب ایجاد شده که حضور و مشارکت بهره‌برداران در انجام آن نقش به سزائی داشته است.

وی ادامه داد: سال گذشته 15 هزار هکتار گندم و جو آبی و 17 هزار هکتار گندم دیم در شهرستان ساوه کشت شده و پیش‌بینی می‌شود  به سبب کاهش منابع آبی کشت آبی محصولات پاییزه در این شهرستان کاهش یابد

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip