economist

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه گفت: در خصوص پرونده شهرداری ساوه 10 نفر بازداشت شدند که 7 نفر آنان با قرار تامین آزاد شده اند.

علیپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه با بیان اینکه در پرونده شهرداری ساوه مجموعا 10 نفربازداشت شدند که  هفت نفر آنان با قرار تامین آزاد شدند گفت: اگر اتهامات وارده اثبات شود منجر به صدور کیفر خواست شده و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.

علیپور اتهام تخلفات افرادی که در پرونده شهرداری احضار شدند را تخلفات مالی دانست و افزود: هم اکنون در حال تحقیقات از افرادی که در این پرونده به دادسرای ساوه احضار شدند، و رسیدگی به اتهامات وارده هستیم .

عناوین اتهامی و میزان تخلفات فعلا اعلام نمی شود

وی با تاکید بر اینکه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم، اضافه کرد: در پرونده شهرداری کاملا مستقل و براساس گزارشات مردمی عمل کرده ایم.

دادستان ساوه ادامه داد: از آنجایی که احتمال دارد اتهامات وارده منتهی به صدور کیفر خواست نشود لذا از بیان رسمی عناوین اتهامی و میزان تخلفات تا پایان تحقیقات معذوریم.

وی با اشاره به اینکه پرونده شهرداری ساوه و بسیاری دیگر از پرونده های تشکیل شده در دادسرا بر اساس گزارشات مردمی بوده است، تصریح کرد: دادسرای ساوه در رسیدگی به پرونده های یاد شده خصوصا پرونده شهرداری ساوه تحت سفارش هیچکس و به صورت کاملا مستقل و تنها متکی به گزارشات مردمی عمل کرده است.

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip