economist
قانون ممنوعيت مصرف سيگار در محيط‌هاي سربسته  به اجرا گذاشته شده است
تیم فوتسال شهرداری ساوه در دیداری دوستانه با نماینده همدان متوقف شد.
شهر ساوه هم اكنون داراي دو ميليون و 675 متر مربع فضاي سبز است
ابوالفضل و فاطمه بیشترین فراوانی نام را در شهرستان ساوه دارند
ثبت نام بيش از دو هزار نفر در سايت اشتغال این شهرستان
سالانه حدود 110 هزار تن انار در اين شهرستان توليد و به بازار عرضه مي‌شود
از تعدادي از روساي هياتهاي ورزشي بانوان ساوه قدرداني شد
34 هئيت ورزشي در بخش آقايان و 23 هيئت ورزشي در بخش بانوان در ساوه فعاليت دارند.
زرنديه  هم اكنون داراي يك بيمارستان 60 تخت خوابي است

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip