economist
از سوی ثبت‌احوال كشور، استان مرکزی سومین استان سالخورده کشور معرفی شد.
مرد معتادی که جوان 25 ساله‌ای را در قم به قتل رسانده بود دستگیر شد.
تثبیت مالکیت‌، نظم حقوقی‌، امنیت اقتصادی و کاهش دعاوی از مهمترین رسالت ثبت اسناد است.
توجه به امور فرهنگي از برنامه هاي مهم شوراي اسلامي شهر ساوه است
احداث سايت اختصاصي براي فعاليت اين رشته ورزشي نوپا موثر است.
انفجار يك واحد مسكوني در ساوه در هفته گذشته بر اثر نشت گاز
وضعيت نامناسب آسفالت ، موجب ايجاد خسارات به دارندگان وسايل نقليه مي شود.
حضور 200 دانش‌آموز ساوه و زرندیه در اردوی فرزانگان
مردم تا می‌توانند صلح و سازش را به اقامه دعاوی قضایی ترجیح دهند
جسد اين جوان غرق شده تحويل پزشكي قانوني زرنديه شد

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip