economist

                          بسمه تعالي

درآستانه برگزاری انتخابات باشكوه مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي در 7 اسفند1394مي باشيم و با عرض تبريك به كانديداهاي محترم كه قدم در اين عرصه نهاده وبا اخذ تاييد صلاحيت خويش مقدمات برگزاري انتخابات سالم را رقم زده و اميد مي رود با حضوركليه اقشار مختلف اين مرزوبوم در پاي صندوقهاي اخذ راي وانتخاب كانديد اصلح حماسه ديگري براي ميهن عزيزمان رقم خواهند زد.
درحال حاضر آرایش سیاسی صحنه انتخابات حوزه های انتخابیه ساوه وزرنديه به سمتی پیش می رود که شناخت نامزدی با قابلیت ها و گفتمانی اعتدال گرایانه در فضای کنونی بیش ازپیش مهم به نظرمی رسد لذا شوراي مشورتي جبهه اعتدال گرايان ساوه وزرنديه كمافي السابق درحال اخذ برنامه ها ي كانديداهاي محترم مي باشد كه بتواند درراستاي مسئوليتهاي محوله جهت انتخاب كانديد اصلح به جمع بندي نهايي برسد.
محورهاي مورد توجه و بررسي شوراي مشورتي جبهه اعتدال گرايان ايران اسلامي ساوه وزرنديه ازكانديداهاي محترم:
1- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي.
2- عمل به فرمايشات مقام معظم رهبري .
3- اعتقاد به آرمان هاي امام راحل بنيانگذار جمهوري اسلامي .
4- اعتقاد به استفاده از فضاي موجود دردوران پسابرجام براي حركت منطقي و صحيح نظام جمهوري اسلامي درداخل و خارج ازكشور .
5- كمك به تعالي تفكر تدبير واميد .
6- رفتارانتخاباتي كانديداها درتبليغات.
7- صداقت درگفتار و كردار .
8- شجاعت درعمل .
9- ساده زيستي و مردمي بودن .
10-گفتار وكردار انتخاباتي مبتني برمشي اعتدال .
11-برنامه محوري .
12- جلوگيري از ريخت وپاشهاي غيرمعمول و غيرضرور .
13- شناخت منطقه و پتانسيل ها و كمبودهاي حوزه انتخابيه.
14-داشتن برنامه و اعتقاد به بالابردن سطح فرهنگ عمومي.
15-داشتن برنامه براي بخش صنعت و اقتصاد كشور بالاخص در حوزه پتانسيل هاي موجود درشهرستانهاي ساوه وزرنديه .
16-داشتن برنامه براي رفع مشكلات معيشتي و اشتغال مردم .
17- داشتن برنامه براي ارتقا سطح مديريت شهري و رفع كمبودهاي ناشي از ساختاراداري هردوشهرستان.
ما قائل به رسيدن به كانديدايي كه باشاخص هاي اعتدال گرايي درسطح كشور ومنطقه همسو باشد هستیم و تمام همت خویش را در جهت این امربه کار خواهیم بست .
روابط عمومی جبهه اعتدال گرایان شعبه ساوه وزرندیه

بيانيه حاج عباس شمس درخصوص انتخابات 7 اسفند94 :

سال1378 روبه پایان بود وتنور انتخابات بشدت گرم و شورو هیجان تمامی شهر را گرفته بود گمانه زنی ها به اوج خود رسیده بود کاندیداها هرکدام سعی می کرد وابستگی خودرا به یکی ازاحزاب اصلاح طلب یا اصولگرا به رخ بکشد . اما حقیر پس ازکش وقوسهای فراوان بالاخره یک روز به شروع تبلیغات رسما وارد عرصه انتخابات و تبلیغات شدم . عکسها وپوسترها دو روز ازهفته تبلیغات گذشته بود که به ستاد ما رسید . اون سال برف سنگینی درروستاهای اطراف آمد وکمتر موفق به حضوردرآنجا شدیم و بیشتر وقتمان را درشهر ساوه بودیم . روز رای گیری فرا رسید مردم شهرساوه کولاک کردند . بنده بی مقدار که تنها عقبه معلمی درشهرتهران راداشتم غافل از این بودم که مرحوم پدرم شیخ محمد شمس ساوجی از روحانیون شناخته شده شهر خدماتی را درساوه واطرافش کرده که حالا موقع جبران آن خدمات توسط مردم شریف ساوجی است .
بافعالیت 6 روزه تبلیغاتی آن دوره مردم باحدود ده هزار رای اول شهرساوه را به حقیر دادند که هرگز بعدازآن نتوانستم جبران این اعتماد را آنطور که بایسته است بنمایم لذا ضمن دعوت به حضورحداکثری وهوشمندانه مردم دردوانتخابات پیش رو که از مهم‌ترین انتخابات کشوربوده وانتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی برای آینده ملت بسیارحائز اهمیت است وشرکت عموم مردم ولایی شهرستانهای ساوه وزرندیه درانتخابات موجب محکم شدن وتقویت نظام،انقلاب، ولایت و جایگاه انقلاب اسلامی شده و موجب دلگرمی امام، شهدا، خانواده شهدا و مسئولان نظام می شود زیرا این انقلاب ثمره جانفشانی و فداکاری هزاران شهید است که در طول این انقلاب برای تقویت و تحکیم اسلام فدایی شده‌اند ولازم است درحفظ آن کوشا باشیم .
درهمین جا حسن استفاده رامی نمایم : با افتخار و بینش و آگاهی دقیق اعلام می دارم که درحال حاضر اینجانب و کلیه یارانم از سرکارخانم دکتر شهلا میرگلوبیات اسوه پاکدستی و شهامت طرفداری می نمائیم و آرزوی توفیق و پیروزی برایشان داریم .
بزودی بروشور فعالیتهای نامبرده درطول چهارسال نمایندگی مجلس شورای اسلامی دراختیار شهروندان قرارخواهد گرفت تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد .
حاج عباس شمس فعال سیاسی و مطبوعاتی کشور

باانصراف آقاي محمدرضاعليزاده از ادامه حضور در رقابتهاي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخاباتي شهرستان هاي ساوه وزرنديه ،  تعداد كانديداها به 26 نفر رسيد.

1-آقاي احمد آخوندي فرزند قاسم مشهور به شيخ احمد – آخوند خرقاني – شيخ- آخوند – ملااحمد – كد نامزد1214
2-آقاي عباس احمدي فرزند احمد كد نامزد 1216
3-آقاي محمد اسماعيلي فرزند عباس كد نامزد 1217
4- آقاي مهدي اميري فرزند محمد حسين كد نامزد 1219
5- آقاي حبيب اله تشكري فرزند عباسعلي كد نامزد 1241
6- آقاي مهدي جالينوسي فرزند ذبيح اله كد نامزد 1242
7- آقاي محمد هادي حاج اميني فرزند نظر علي كد نامزد 1246
8- خانم عصمت حاجي آقا محمدي فرزند حسين كد نامزد 1247
9- آقاي هاشم حسيني فرزند ابوالفضل كد نامزد 1251
10- آقاي ولي رجبي فرزند فيروز علي كد نامزد 1256
11- آقاي اسماعيل رضويان فرزند محمد مشهور به رضوي – رضوياني – رضواني كد نامزد 1257
12- آقاي عليرضا زماني نوري فرزند علي اصغر كد نامزد 1259
13- آقاي منوچهر سلمان فرزند عوضعلي كد نامزد 1265
14- آقاي مصطفي عربگل فرزند عليرضا كد نامزد 1274
15- آقاي علي عندليب فرزند نعمت اله مشهور به صفر كد نامزد 1276
16- آقاي اكبر فيرزوي نيا فرزند نوروز مشهور به فيروزي كد نامزد 1279
17- آقاي حسن كوه خواهي فرزند ابراهيم كد نامزد 1284
18- آقاي مرتضي معصوميان فرزند محبعلي كد نامزد 1289
19- آقاي محمد باقر معماريان فرزند احمد مشهور به معماريان كد نامزد 1291
20- آقاي مسعود ملكلو فرزند عبدالمؤمن مشهور به رضا ملك لو جوشقانيكد نامزد 1292
21- خانم سكينه منصوري فرزند شكور علي كد نامزد 1294
22- آقاي محمد رضا منصوري فرزند علي اصغر كد نامزد 1295
23- خانم شهلاميرگلو بيات فرزندنصراله مشهوربه دكتر بيات–دكترميرگلو –خانم بيات كدنامزد1297
24- آقاي احمد علي نعمتي فرزند اكبر مشهور به علي احمد كد نامزد 1415
25- آقاي علي وفائي فرزند رضا مشهور به داداش كد نامزد 1419
26- آقاي علي هنرمند فرزند حشمت اله كد نامزد 1418

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ساوه وزرندیه توسط فرمانداری شهرستان ساوه منتشر شد

 در اجراي ماده 36 آيين نامه اجرايي و قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبصره هاي ذيل آن بدينوسيله اسامي و مشخصات نامزدهاي انتخاباتي حوزه انتخابيه ساوه و زرندیه را به شرح زير اعلام مي دارد :

 

 


1-آقاي احمد آخوندي فرزند قاسم مشهور به شيخ احمد – آخوند خرقاني – شيخ- آخوند – ملااحمد – كد نامزد1214
2-آقاي عباس احمدي فرزند احمد كد نامزد 1216
3-آقاي محمد اسماعيلي فرزند عباس كد نامزد 1217
4- آقاي مهدي اميري فرزند محمد حسين كد نامزد 1219
5- آقاي حبيب اله تشكري فرزند عباسعلي كد نامزد 1241
6- آقاي مهدي جالينوسي فرزند ذبيح اله كد نامزد 1242
7- آقاي محمد هادي حاج اميني فرزند نظر علي كد نامزد 1246
8- خانم عصمت حاجي آقا محمدي فرزند حسين كد نامزد 1247
9- آقاي هاشم حسيني فرزند  ابوالفضل كد نامزد 1251
10- آقاي ولي رجبي فرزند فيروز علي كد نامزد 1256
11- آقاي اسماعيل رضويان فرزند محمد مشهور به رضوي – رضوياني – رضواني كد نامزد 1257
12- آقاي عليرضا زماني نوري فرزند علي اصغر كد نامزد 1259
13- آقاي منوچهر سلمان فرزند عوضعلي كد نامزد 1265
14- آقاي مصطفي عربگل فرزند عليرضا كد نامزد 1274
15- آقاي علي عندليب فرزند نعمت اله مشهور به صفر كد نامزد 1276
16- آقاي اكبر فيرزوي نيا فرزند نوروز مشهور به فيروزي كد نامزد 1279
17- آقاي حسن كوه خواهي فرزند ابراهيم كد نامزد 1284
18- آقاي مرتضي معصوميان فرزند محبعلي كد نامزد 1289
19- آقاي محمد باقر معماريان فرزند احمد مشهور به معماريان كد نامزد 1291
20- آقاي مسعود ملكلو فرزند عبدالمؤمن مشهور به رضا ملك لو جوشقانيكد نامزد 1292
21- خانم سكينه منصوري فرزند شكور علي كد نامزد 1294
22- آقاي محمد رضا منصوري فرزند علي اصغر كد نامزد 1295
23- خانم شهلاميرگلو بيات فرزندنصراله مشهوربه دكتر بيات–دكترميرگلو –خانم بيات كدنامزد1297
24- آقاي احمد علي نعمتي فرزند اكبر مشهور به علي احمد كد نامزد 1415
25- آقاي علي وفائي فرزند رضا مشهور به داداش كد نامزد 1419
26- آقاي علي هنرمند فرزند حشمت اله كد نامزد 1418
 ضمناً اضافه مي نمايد تبليغات انتخاباتي از روز 29/11/1394 آغاز مي شود و تا ساعت 8 صبح روز 6/12/1394 يعني تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي ادامه خواهد داشت ./

                                        محمد بهاروند فرماندار شهرستان ساوه
                                         مركز حوزه انتخابيه ساوه و زرنديه

 

 

 

عبدالرحیم علیپورگفت : با اعلام رسمی حضور پنج نامزد در رقابت های انتخابی مجلس خبرگان، تلاش های تبلیغی این نامزدها روز به روز برای تصاحب دو کرسی نمایندگی این مجلس بیشتر می شود.
وی با تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص گزینش نامزدهای اصلح تحت حمایت مجامع معتبر گفت: با توجه به اینکه آیت الله احمد محسنی گرکانی و آیت الله محسن محمدی عراقی (راکی) از نامزدهای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تحت حمایت و در لیست جامعه مدرسین حوزه علمیه قم قرار دارند این شخصیت ها به صورت رسمی به عنوان نامزدهای مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان استان مرکزی به مردم معرفی می شوند.
علیپور در خصوص منتخبان ائتلاف اصولگریان استان مرکزی برای رقابت های دهمین مجلس شورای اسلامی گفت:
محمد حسن آصفری و علی اکبر کریمی در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان
مجتبی ابراهیمی در حوزه انتخابیه خمین
شهلا میرگلوبیات در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه
صاحبعلی غفاری در حوزه انتخابیه شازند
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان
ولی الله بیاتی در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان به عنوان افراد پیشنهادی در لیست رسمی این ائتلاف قرار دارند.
رئیس ائتلاف اصولگرایان استان مرکزی حضور در نشست ها در سطح مساجد، تکیه ها، مصاحبه با رسانه های گروهی، خبرگزاری ها و صدا وسیما را از جمله فعالیت های این ائتلاف برای حضور حداکثری مردم در انتخابات عنوان کرد.
برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی در مجموع 344 نفر در سطح شش حوزه انتخابیه اصلی این استان ثبت نام کردند که صلاحیت 183 نفر تایید شد ، 14 نفر انصراف دادند، یک نامزد فوت شده و صلاحیت سایر داوطلبان از سوی هیات های نظارت و شورای نگهبان تایید نشده است.
در پنجمین دوره رقابت های انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری نیز 17 داوطلب ثبت نام کردند که صلاحیت پنج نامزد تایید شده ، سه نفر انصراف دادند و بقیه رد صلاحیت شدند.
استان مرکزی دوکرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری و هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

زیر مجموعه ها

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip